БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ЯВОРОВИ ДНИ – 2017

40 ГОДИНИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ         

 

          ОБЩИНА  ПОМОРИЕ

И ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888”

          

                    ОБЯВЯВАТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

        “От заник слънце озарени

          алеят морски ширини”

 

        ЯВОРОВИ ДНИ – 2017

             от  6 до 8  юли

Творбите /до 10 стихотворения/ в 3 екземпляра

изпращайте на Адрес:  8200 – Поморие

                                       ул. “Княз Борис І” № 51

                                          /конкурс за поезия/

 

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена,

телефон и адрес за връзка .

Краен срок – 30 юни 2017 год.

/валидно е пощенското клеймо на плика/

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 8 юли  2017 г.

..............................................................................................


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)