‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  10 съвета за по-добро писане на къси разкази
  - „етете ћЌќ√ќ! "„етете много „ехов. ѕосле го препрочитайте. „етете –еймънд  арвър, Џрнест ’емингуей, јлис ћънроу и “обиас ”лф. јко н€мате време за всеки от тези автори, придържайте се
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
 

«а шестнадесети пореден път в ќбщина Ѕ€ла се организира Ќационален конкурс за поези€ „»скри над Ѕ€ла”. 

јвторите, желаещи да участват, е необходимо да спаз€т следните услови€:

1. ƒа изпрат€т 3 (три) непубликувани стихотворени€ в 4 (четири) екземпл€ра (задължително на хартиен носител).

2.  онкурсът ще се проведе в две възрастови групи: 
. за деца до 16 години;
. за младежи до 30 години.

3. ”частието в конкурса е анонимно.

4.“ворбите се приемат до 25 април 2017 г

— цел запазване на анонимността, трите имена, адресът, дата и година на раждане, телефонни€т номер и имейлът на участника да са поставени в незапечатан малък, ненадписан плик. “ворбите и пликът с личните данни на автора се изпращат в гол€м плик на адрес:

7100 гр. Ѕ€ла, обл. –усе
пл. „≈кзарх …осиф ≤” є1 
(«а Ќационални€ конкурс за поези€ „»скри над Ѕ€ла”)

5. —ъставът на журито се определ€ със «аповед на  мета на ќбщина Ѕ€ла след 25 април 2017 г.

6. ѕостъпилите творби се оцен€ват от утвърденото жури.

7. ѕроизведени€та, които не отговар€т на горепосочените изисквани€, не подлежат на журиране.

8.  онкурсните творби не се връщат на участниците.

 

Ќј√–јƒ»

1. ∆урито определ€ първо, второ и трето м€сто.  ласиралите се участници получават грамота и парична преми€. 

2. ўе бъдат определени и 5 поощрителни награди. јвторите на творбите, отличени с поощрени€, получават грамота. 

3. –азмерът на паричните суми се определ€т със «аповед на  мета на ќбщина Ѕ€ла.

4. Ќаградените творби се публикуват на официални€ сайт на ќбщина Ѕ€ла.

Ќационални€т литературен конкурс се стреми да стимулира младите автори за постигане на т€хната творческа реализаци€.

ѕобедителите в  онкурса ще получат уведомителни писма до 20 май 2017 г.

Ќаграждаването ще се състои на 27 май 2017 г. (събота).

 онтакти: 0817 / 7 20 15; 0817 / 7 32 38 (отдел “ѕѕќ ’ƒ”, ќбщина Ѕ€ла).

 
  Teкущи конкурси
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
 
ќтминали конкурси
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
01-04-2017   онкурс ѕървоаприлска патерица
31-03-2017   онкурс за довършване на роман
30-03-2017  ё∆Ќј ѕ–ќЋ≈“ 2017
10-03-2017  Ќационална литературна награда за български роман на годината 13 века Ѕългари€
10-03-2017  ’VI Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј »Ќ“»ћЌј Ћ»–» ј ћј√»я“ј ЋёЅќ¬ 2017
02-03-2017  Ќаследник съм на цар »ван јсен ≤≤
01-03-2017  Ѕ≈Ћќ÷¬≈“Ќ»“≈ ¬»ЎЌ»- ј«јЌЋЏ , 2017
19-02-2017  ’умористичен конкурс ¬€търничави истории 2
15-02-2017  Ў≈—“Ќјƒ≈—≈“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ЋёЅќ¬“ј ≈ ѕ»яЌ—“¬ќ »Ћ» ѕ»яЌ—“¬ќ ќ“ ЋёЅќ¬
11-01-2017  IV конкурс Ќаздравица за любовта
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
23-08 ѕоези€ 2015
23-08 ѕоези€ 2015
23-08 ’умор и сатира 2016
23-08 ѕровинциална сцена, том 5
23-08 ѕровинциална сцена, том 5
ѕълен списък