БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ НА МЛАДЕЖКА ТЕМА 2017 г.

 

ОБЩИНА ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ НА МЛАДЕЖКА ТЕМА 2017 г.

 

РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ИЗГРАЖДАНЕТО

НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБЛИК НА СВЕТА

 

Конкурсът е в подкрепа на титлата

 „Варна – Европейска младежка столица 2017“

 

  РЕГЛАМЕНТ

 

 1. 1.    Право на участие в конкурса имат лицаот 16 до 35 години.
 2. 2.    Изисквания:

2.1.       Формат:

 • до  четири стандартни страници А4, шрифт  Times New Roman 12.

2.2.    Придружаваща информация на отделен файл:

 • трите имена на автора;
 • личен телефон и e-mail за връзка.

2.3.       Срок, форма и начин за предаване на творбите:

2.4. Всеки автор може да участва  с един  разказ.

2.5. Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.

2.6. Победителите в конкурса от 2016 г.нямат право научастие.

3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

4. Критерии за оценяване:

4.1. Съдържание:

 • свързаност на разказа с проблематиката на младите хора;
 • последователност/логика на изложението;
 • наличие на драматична ситуация;
 • умение да се изграждат характери;
 • композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.

4.2. Език:

 • езиков речник и умение да бъде използван;
 • правопис и пунктуация.

5. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни   творци.

5.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.

6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

 • І-ва награда   -  600.00 лв.
 • ІІ-ра награда  -  400.00 лв.
 • ІІІ-та награда -  200.00 лв.

7. Отличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли 2017 г.

-    на сайта  www.varnanamladite.com;

-    на сайта  www.sdrujeniepisatelivarna.bg.

8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

 

За контакт и допълнителна информация:

Радостина Ганева, главен експерт „Младежки дейности“

тел: 052/820 804; 0884 990634

 


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)