БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС АЛБЕНА

        ВТОРИ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС  "АЛБЕНА"

 

    Кметство Врабево и  НЧ "Христо Ботев", с подкрепата на община Троян, фондация "Българска памет" и издателство "Световит" обявяват Втори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски образ.

   В конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл или телефон за връзка.

    Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на шрифт Times New Roman, размер 14,  и  да не са публикувани до момента на приключването на конкурса.

   Същите да бъдат изпращани на имейл  konkurs.albena@abv.bg  или на адрес  София-1574, ж.к. Слатина, бл. 8 Б, изд." Световит" до 20 юни 2017 година.

    Журито в състав Никола Инджов, Владо Даверов и проф. Аксиния Джурова  ще присъди една първа награда от 600 лв., втора - 450 лв., трета - 350 лв. и едно отличие от 200 лв. 

   И.К. "Световит" ще издаде сборник с отличени от същото жури разкази.

   Наградите ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г.  и връчвани лично на авторите в Културния дом на Врабево .

   За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се обръщат писмено на посочения по-горе имейл или на тел. 0884339516 - Павел Боржуков,  координатор за конкурса.


Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)