‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
   ак и колко се плаща на автора?
  ƒнес колонката е като колективен отговор на множество въпроси - "» като напиша книга, колко процента ще ми дадат? ўото то под 50%, как ще направ€ милионите?"
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
’VI Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј »Ќ“»ћЌј Ћ»–» ј ћј√»я“ј ЋёЅќ¬ 2017
 

 

 

’VI Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–—  «ј »Ќ“»ћЌј Ћ»–» ј

„ћј√»я“ј ЋёЅќ¬ 2017“

Ќационални€т конкурс за интимна лирика „ћаги€та любов” е едно доказало се във времето литературно събитие, в което се из€в€ват  не само утвърдени поети, но и изгр€ват нови млади имена в българското лирическо пространство.

 

ќбщи положени€

 •  онкурсът е тематичен и е за творби от областта на любовната поези€.
 •  онкурсът е организиран от ќбщина  азанлък, Ћ’ћ „„удомир”, вестник „»скра” и ќбщинска библиотека „»скра“
 •  ”частието в конкурса е доброволно и без такса.

 

”слови€ за участие

 • ѕраво на участие имат всички автори, навършили 18 години от Ѕългари€ и чужбина.
 •  онкурсът е €вен.
 • ¬секи автор може да участва само с една поетична творба, ко€то да е на български език, непубликувана до момента на об€в€ване резултатите от конкурса.
 • јвтори, които изпращат стихотворени€ на чужд език, са длъжни да добав€т и художествен превод.
 • “ворбите могат да се изпращат само на електронен адрес.
 • ѕри изпращане на творба, същата тр€бва да бъде съпроводена с информаци€ за автора, а именно: възраст, адрес, телефон и e-mail за връзка, като всичко това е във файла със стихотворението.
 • ќрганизаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговар€т на темата на конкурса, надвишават максимални€ обем или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

ѕравила за участие

 • ћаксимален обем на творбата (без информаци€та за автора!) – до 30 реда (големина на шрифта – 12). ‘айлът да е във формат Word!
 • “ворби за участие ще се приемат най-късно до 10.03.2017 година.
 • –езултатите от конкурса ще бъдат публикувани на уеб сайта на ќбщина  азанлък и на фейсбук страницата Ќационален конкурс за интимна лирика „ћаги€та любов” -  азанлък до 20.03.2017 година, както и публикувани във вестник „»скра”.
 • ќсвен наградените поети журито ще об€ви и всички номинирани автори, които могат да присъстват и да участват в ÷еремони€та по награждаването с прочит на своите творби, като разходите са за т€хна сметка.
 • ÷еремони€та по награждаването ще се проведе на тържествена среща на 01.04.2017 г. от 14.00 часа в Ћ’ћ „„удомир“ –  азанлък.
 • Ќаградите ще се връчват само лично на авторите.
 • Ќаградни€т фонд е разпределен както следва:
  • ѕърва награда „ћаги€та любов” – 400лв. плюс статуетка и грамота
  • ¬тора награда – 200лв. и грамота
  • “рета награда – 100лв. и грамота
  • ∆урито се определ€ със «аповед на  мета на ќбщина  азанлък.

 

ƒруги

 •  онкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел попул€ризиране и презентиране на конкурса.
 • ќрганизаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.
 • ¬сички въпроси и казуси, които не са предвидени в насто€щи€ регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.
 • “ворбите да бъдат изпращани на e-mail: vestnik_iskra@abv.bg
 • ‘айлът тр€бва да бъде именуван (като пример!) така: »¬јЌ —“ќяЌќ¬ ћј√»я“ј ЋёЅќ¬ 2017 

 

«а допълнителна информаци€:

тел. 088 996 9603 – в-к „»скра“

 

ќрганизаторите очакват с нетърпение текстовете и пожелават успех на участниците!

 
  Teкущи конкурси
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
12-01-2018  ѕети национален поетичен конкурс за любовна лирика ДЌаздравица за любовтаФ.
15-01-2018  Ќационален конкурс за поези€ Д“≈ќƒќ– “–јяЌќ¬Ф
 
ќтминали конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 «а книгите и хората
16-12 »грата
ѕълен списък