‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (0)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  Ќаръчник за гладко писане
  1. Ќе допускай изречени€ от по една дума. ƒразн€т.2. »зб€гвай фразеологизмите - откак св€т светува, те са бита карта.3. ¬нимавай да не задръстиш текста с... многоточи€.
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
 

Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"

„италище „Ѕратство 1869” гр.  юстендил об€в€ва ≈динадесети национален литературен конкурс за поези€ „Ѕиньо »ванов” -  юстендил, 2017.

—ъорганизатори са ќбщина  юстендил и »нформационен център ≈вропа ƒиректно –  юстендил.

Ћитературни€т конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на ќбщина  юстендил. ¬ него могат да участват автори от ц€лата страна.

÷елта на конкурса е да продължи €рката литературна традици€ на гр.  юстендил, за чието обогат€ване и развитие има безспорен принос творчеството на Ѕиньо »ванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.

 оординатор: Ѕлагой –анов.

 

“ворбите /до три непубликувани стихотворени€, в четири екземпл€ра/ тр€бва да бъдат изпратени най-късно до 25 април 2017 г. на следни€ адрес:

2500 гр.  юстендил, ул. “ќтец ѕаисий” 11

„италище „Ѕратство 1869” /за литературни€ конкурс/

или по електронната поща: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл във формат doc или rtf

 онкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e-mail.

-----------------------------------------------
п.к. 2500 
гр.  юстендил
ул. "ќтец ѕаисий" 11
„италище "Ѕратство" 
тел: 078/ 52 91 95, 078/ 52 63 95 
e-mail: bratstvo@abv.bg
e-mail:chitalishte@bratstvokn.org
http:\\www.bratstvokn.org

 
  Teкущи конкурси
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
 
ќтминали конкурси
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
01-04-2017   онкурс ѕървоаприлска патерица
31-03-2017   онкурс за довършване на роман
30-03-2017  ё∆Ќј ѕ–ќЋ≈“ 2017
10-03-2017  Ќационална литературна награда за български роман на годината 13 века Ѕългари€
10-03-2017  ’VI Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј »Ќ“»ћЌј Ћ»–» ј ћј√»я“ј ЋёЅќ¬ 2017
02-03-2017  Ќаследник съм на цар »ван јсен ≤≤
01-03-2017  Ѕ≈Ћќ÷¬≈“Ќ»“≈ ¬»ЎЌ»- ј«јЌЋЏ , 2017
19-02-2017  ’умористичен конкурс ¬€търничави истории 2
15-02-2017  Ў≈—“Ќјƒ≈—≈“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ЋёЅќ¬“ј ≈ ѕ»яЌ—“¬ќ »Ћ» ѕ»яЌ—“¬ќ ќ“ ЋёЅќ¬
11-01-2017  IV конкурс Ќаздравица за любовта
18-12-2016  ќбразователен конкурс 02: ѕриказка
04-11-2016  ’’’≤≤I Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ћЋјƒ≈∆ » ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я У¬≈—≈Ћ»Ќ ’јЌ„≈¬Ф
30-10-2016  ќбразователен конкурс: ≈ротична сцена
07-10-2016  ’≤I-ти Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈“≈—» Уƒќ–ј √јЅ≈Ф
01-10-2016  Ќационален поетичен младежки конкурс " ъм –одината"
30-09-2016  Ќационален литературен конкурс яна язова - Ћом 2016
16-09-2016  ѕети национален литературен конкурс "ћара Ѕелчева"
15-09-2016  Ќационален конкурс за стихове "ћое синьо л€то"
01-09-2016  Ћитературен конкурс –ада  азалийска 2016
01-09-2016  VI конкурс ѕо стъпките на л€тото
31-08-2016  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
15-08-2016  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— «ј ЋёЅќ¬Ќј Ћ»–» ј Д√ќ–„»¬ќ ¬»ЌќФ
30-06-2016  Ќационален конкурс за разказ на младежка тема 2016 г.
25-05-2016  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
24-05-2016  Ќационален конкурс за поези€ "¬ полите на ¬итоша"
20-05-2016  ѕоетичен конкурс Дћоето хайку за —офи€У
15-05-2016  Ќационален конкурс за разказ Дјтанас ЋипчевУ Ц 2016 г.
15-05-2016  ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
02-05-2016  ƒесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2016
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
25-04 ”гаси светлините
24-04 ”гаси светлините
24-04 ”гаси светлините
24-04 »грата
24-04 » за любов да пишем е престъпно
ѕълен списък