‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
≈лектронен журнал  
  Ќай-нови (4)
  ѕоследни отзиви (0)
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
  јудио и ¬идео
  ѕоследнo прочетени
ѕрепоръчано   .
ѕрепоръчано
  ѕо раздели
  ѕо азбучен ред
  —лучайни произведени€
.
.
јвтори   .
  ѕо азбучен ред
  ѕо брой творби
  Ќови автори
.
.
ѕреводи и чужд.език   .
  Ќай-нови
  ѕо раздели
  ѕреводачи
.
.
ƒруги   .
  ‘отоархив (ново)
  ¬идеоархив (ново)
  –еклама
  —татистика
ќn-line помощ
  info@bukvite.bg
 луб 'Ѕуквите'
.
.
»«ƒј“≈Ћ—“¬ќ Ѕ” ¬»“≈   .
  »здателство "Ѕуквите" е специализирано в издаване на българска литература. „рез него много автори са издали своите първи книги.
»«ƒј…“≈ ћ≈„“»“≈ —»!
  ѕрофеси€ ѕисател
  ќбщата представа за професионален писател е „човек, който по ц€л ден си пише нещо, от 9 до 5, на заплата и изобщо не се интересува произведеното от него продаваемо ли е, защото затова си има
.
.
“Џ–—≈Ќ≈   


–азширено търсене
Google Analytic
   
 онкурс  
IV конкурс Ќаздравица за любовта
 

 

ќбщина јсеновград

об€в€ва

„етвърти национален поетичен конкурс за любовна лирика

 „Ќаздравица за любовта”

–егламент:

Ќационални€т поетичен конкурс за любовна лирика „Ќаздравица за любовта” ще се проведе за четвърта поредна година в гр. јсеновград като част от събити€та, съпътстващи традиционни€ конкурс „Ќай-добро домашно вино”. ќткакто јсеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. ј хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.

„Ќаздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от јсеновград. ‘инансира се и се организира от община јсеновград.

“ема на конкурса е опи€н€ващата като лудо вино любов.

 •  онкурсът е анонимен. ¬ него могат да участват автори от ц€лата страна,  навършили 18 години.
 • ¬секи автор може да представи до 3 стихотворени€.
 • “ворбите тр€бва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани  в 3 екземпл€ра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в гол€м пощенски плик.
 • “ворците от јсеновград да приложат 4 екземпл€ра, за да участват в общата класаци€ и в селекци€ за „Ќай-добър автор на јсеновград”.
 • ”частниците попълват деклараци€ за авторство по образец.
 • ¬ по-малък ненадписан запечатан плик тр€бва да се приложи деклараци€та за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.
 • ѕредставените творби и деклараци€та задължително тр€бва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
 • “ворбите тр€бва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издани€ към момента на об€в€ване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
 •  андидатите, които не са спазили горните услови€, н€ма да бъдат допуснати до участие.
 • —рокът за изпращане на творбите е до 11.01.2017 г.
 • “ворбите тр€бва да се изпращат на адрес:

√р. јсеновград 4230, ќбщина јсеновград, площад „јкад. Ќиколай ’айтов” є 9, направление „ ултура”, тел. 0331/62161

 • –езултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на община јсеновград  www.assenovgrad.com и в www.asenovgradnews.com
 • ќфициалното об€в€ване на наградените творби ще се състои на 27 €нуари от 17,30 ч. в √радската библиотека „ѕаисий ’илендарски”.
 • ¬сички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престо€ им в јсеновград по време на об€в€ване на наградените, са за сметка на авторите.
 • “ворбите ще бъдат оцен€вани от тричленно жури.

Ќаграден фонд:

          ѕърва награда – 500 лв.

¬тора награда – 400 лв.

“рета награда – 300 лв.

 • ѕредвидени са две поощрени€ по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от јсеновград – 200 лв.
 • –ъкописите не се връщат. ќрганизаторите си запазват правото да ги публикуват с цел попул€ризиране и презентиране на конкурса.
 • ¬алидна е датата на пощенското клеймо на плика.
 • ѕодробна информаци€ може да се види на официални€ сайт на община јсеновград.
 • ѕредоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и н€ма да бъдат предостав€ни на трети лица.
 • — изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с услови€та на конкурса и че ги приемат.

 

 

 
  Teкущи конкурси
31-12-2017  “рети хумористичен конкурс ¬€търничави истории
12-01-2018  ѕети национален поетичен конкурс за любовна лирика ДЌаздравица за любовтаФ.
15-01-2018  Ќационален конкурс за поези€ Д“≈ќƒќ– “–јяЌќ¬Ф
 
ќтминали конкурси
14-12-2017   оледа ¬ ѕисмо:  онкурс ДћузаУ
31-10-2017  ќбразователен конкурс 04: –азказ в първо лице на тема —офийски потайности
30-10-2017  Ќационалната награда за лирика »ван ѕейчев
30-09-2017  Ќационален литературен конкурс яна язова
30-09-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— «≈ћя Ќј ѕ≈≈ў»“≈  ќЋ≈Ћ≈“ј
21-09-2017  „етвърти национален конкурс за млади поети ƒимитър Ѕо€джиев
15-09-2017  “рети национален конкурс за книги за деца
10-09-2017  Ќационален конкурс за есе, посветен на Ѕибли€та
01-09-2017  Ћитературен конкурс –ада  азалийска
31-08-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— Ц Ќќ¬ј «ј√ќ–ј
31-07-2017  ѕърви национален конкурс за къс разказ ДћостовеУ.
30-07-2017  ¬сичко за майка ми
30-06-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј –ј« ј« Ќј ћЋјƒ≈∆ ј “≈ћј 2017 г.
30-06-2017  я¬ќ–ќ¬» ƒЌ» Ц 2017
20-06-2017  ¬“ќ–» Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— јЋЅ≈Ќј
15-06-2017   Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ ”„≈Ќ»„≈— »  ќЌ ”–—
15-06-2017  Ќационален литературен конкурс Д— море в сърцетоФ
04-06-2017   онкурс за стихотворение, посветено на ¬асил Ћевски
30-05-2017   онкурс 140 годишнина от ќсвободителната война
20-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋEЌ  ќЌ ”–— «ј ѕќ≈«»я Д¬ ѕќЋ»“≈ Ќј ¬»“ќЎјФ
10-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— Ќј »ћ≈“ќ Ќј ѕ≈“ ќ » ѕ≈Ќ„ќ —Ћј¬≈… ќ¬» «ј Ћ»–»„Ќќ —“»’ќ“¬ќ–≈Ќ»≈
06-05-2017  ≈динадесети конкурс за най-оригинален герой »релевант 2017
06-05-2017  „≈“¬Џ–“» ѕќ≈“»„≈Ќ  ќЌ ”–— ¬ ѕјћ≈“ Ќј Ќ» ќЋј… Ћ»Ћ»≈¬
05-05-2017  Ќј÷»ќЌјЋ≈Ќ  ќЌ ”–— «ј Ќ≈ѕ”ЅЋ» ”¬јЌј ѕќ≈«»я «ј ƒ≈÷ј
01-05-2017  » «   ” — “ ¬ ќ ѕ – ќ “ » ¬ ƒ – ќ √ ј “ ј 2017
30-04-2017  Ќационален конкурс ƒир€ в морето
30-04-2017  Ћ»“≈–ј“”–≈Ќ  ќЌ ”–— Дƒ»ћ ј яЌ„≈¬јУ
25-04-2017  Ќационален литературен конкурс за поези€ "Ѕиньо »ванов"
25-04-2017  Ќационален конкурс за поези€ »скри над Ѕ€ла
02-04-2017  ќбразователен конкурс 03. ƒиалог
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
15-12 ѕът€т на книгата (¬ъведение в книгоиздаването)
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 Ќа изповед пред ƒ€кона
15-12 ќмагьосани€т принц
ѕълен списък