Национален литературен конкурс "Яна Язова" Лом 2015

Крайна дата: 2015-09-30

 

ОБЩИНА ЛОМ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО” 1856 ЛОМ

 

 

О Б Я В Я В А Т

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ЯНА ЯЗОВА” ЛОМ2015

ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ

 

  

     Условия:

  • Ø конкурсът е анонимен;
  • Ø литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;
  • Ø до три литературни творби в три екземпляра;
  • Ø размер на творбата – до пет машинописни страници;
  • Ø възраст – от 14 до 35 години;
  • Ø срок за изпращане на творбите – 30 септември 2015 г.

        Разказите да се изпращат в  плик на следния адрес:

3600 гр. Лом, ул. „Славянска” № 1, Йорданка Тушанска –

главен библиотекар в НЧ „Постоянство” 1856 Лом.

        За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или  на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата:

 име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. (е-mail) за връзка.

Данните за участника да се поставят в отделен плик.

         Ще бъдат присъдени три награди:

         I награда – 200 лв.

         II награда – 150 лв.

         III награда – 100 лв.

         Специална награда за участник от Лом.

         Резултатите ще бъдат обявени на 14 октомври 2015 г. на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/ 

         Наградите ще бъдат връчени на 21 октомври 2015 г.

 


Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
Първата
Конкурси на Фондация "Буквите"