XLIII Национален конкурс за дебютна литература Южна пролет

Крайна дата: 2015-03-31

ОБЩИНА ХАСКОВО

 

XLIIIНационален конкурс за

дебютна литература “ Южна пролет”

Хасково – 2015 год.

 

На 22, 23 и 24 април 2015 год.,Община Хасково ще  проведеXLIII  Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”.

За конкурса се приемат първи книги, киносценарии и пиеси на автори до 40 години в следните жанрове :

  • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  • Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
  • Литературна критика и литературна история – издадена книга
  • Филмов сценарий
  • Драматургия

Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури, с председател:

проф.д.ф.н. Боян Биолчев 

 

Община Хасково присъжда петофициални награди - званието “Лауреат”, бронзова статуетка “Пегас” и пет финансови награди  по 1000 лв., във всеки жанр.

Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател“Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос  в областта на литературата и изкуството.

Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.

Книгите, киносценариите и пиесите за конкурса, издадени от 01.01.2014 год. до 30.03.2015 год. включително, се представят в четири екземпляра, придружени с  автобиографична справка / електронен адрес и мобилен телефон / за автора и снимка / желателно е паспортен вариант / , най-късно до 30.03.2015 год. на адрес :

 

                                                                  6300 Хасково

Община Хасково

пл. “Общински” №1

Дирекция  “Образование, култура, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социални дейности”

 

За базар на дебютната литература е необходимо участниците да предоставят по 10 бр. от своите книги /при пристигането си в Хасково/.

Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса.

 

Телефони за справка :

038/603 391, 603 459

038/603 490

Е-маil : culture1_haskovo@abv.bg

            

 

 


Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
Душата на Айша: Възмездие
Конкурси на Фондация "Буквите"