КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ 2014 г. „БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”

Крайна дата: 2014-03-27

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС 2014 г

 

СДРУЖЕНИЕ „ВИШНЕВ ЦВЯТ” –  КАЗАНЛЪК

 

организират

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ 2014 г. „БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ

 

Регламент:

 

           Конкурсът е явен, на  тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина,  при  условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението да е на български език.

           Творбата, изпратена на e-mail:p.zviat2009@abv.bg, не по-късно от 27.03.2014 г., трябва да бъде придружена от следните данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.

            Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 25 и 26 април 2014 г., по време на Празниците на Цъфналите вишни, Казанлък 2014 г. , когато наградите / парични и предметни/ ще бъдат връчени.

           Желателно eотличените автори да присъстват на поетичния празник, за който ще бъдат уведомени допълнително!

 

Повече информация можете да получите на посочения

e-mail адрес: p.zviat2009@abv.bgили на телефон0899425503

 


Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
Люляци в мъглата
Конкурси на Фондация "Буквите"