Национален поетичен конкурс "Пиянство влюбено звъни"

Крайна дата: 2014-01-24

 
Национален поетичен конкурс "Пиянство влюбено звъни"
 
 
Община Асеновград обявява Национален поетичен конкурс за любовна лирика  „Пиянство влюбено звъни” като част от събитията , съпътстващи 22- рия конкурс за „Най- добро домашно вино”.
 
Откакто Асеновград се помни все вино е правил и то хубаво. Маврудът е бил гордостта на Станимака . А от него се е приготвяла прочутата станимашка малага. От много векове това вино е прославяло Асеновград- черно, гъсто, силно, „в кърпа да го носиш”. А хубавото вино се прави с много любов.
Темата на конкурс „Пиянство влюбено звъни” е опияняващата като лудо вино любов.
Конкурсът е анонимен, за автори над 18 г. възраст.
Всеки автор може да представи до 3 стихотворения. 
Срок за  изпращане на творбите – 24 януари 
Адрес: Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9,  направление „Култура” , тел. 0331/62161
 
Условия за участие в конкурса:
 
-  Творбите, отпечатани в 3 екземпляра, трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик.
-  В по-малък ненадписан запечатан плик да са поставени личните дадни на участника: трите имена, адрес,  дата на раждане, e – mail, телефон за връзка.
-  Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
-  Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябав да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.
-  Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
 
Ще бъдат раздадени следните награди:
 
Първа награда – 500 лв
Втора награда – 400 лв
Трета награда – 300 лв
 
Предвидени са две поощрения по 100 лв, както и награда за най- успешно представил се поет от Асеновград.
 
- Авторите от гр. Асеновград да приложат конкурсните творби в 4 екземпляра.
- Награждаването ще се състои на 30 януари. 
- Организаторите нямат ангажимент към разноските , свързани с пътуването, престоя и нощувките на участниците, поканени за получаване на наградите.
- Ръкописите не се връщат.
- Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.
 

Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
По земите български
Конкурси на Фондация "Буквите"